موردی برای نمایش وجود ندارد.

ریش تراش

ترتیب نمایش:

ریش تراش

خودتراش برقی، خودتراش الکتریکی یا تیغ الکتریکی دستگاهی است که می‌تواند تیغهٔ چرخشی یا نوسانی داشته باشد. در به‌کارگیری خودتراش برقی معمولاً نیازی به استفاده از کرم اصلاح، صابون یا آب نیست. خودتراش‌های الکتریکی به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند: نوع فویلی یا سبک چرخنده.

دسته‌بندی