موردی برای نمایش وجود ندارد.

مسواک برقی

ترتیب نمایش:

مسواک برقی

برای استفاده کردن از مسواک برقی باید آن را بر روی آخرین دندان قرار داده تا به آهستگی به سمت جلو حرکت نماید. بهتر است که سر مسواک در زاویه ای هفتاد درجه با لثه قرار گیرد. در استفاده از این مسواک ها نیازی به اعمال فشار و یا حرکت دادن سر مسواک نیست چرا که خود این مسواک ها به طور خودکارا نظافت دندان ها را انجام می دهند.

دسته‌بندی