موردی برای نمایش وجود ندارد.

دستگاه بخور و رطوبت ساز

ترتیب نمایش:

دستگاه بخور و رطوبت ساز

دستگاه بخور ، دستگاهی است که بخار آب را به فضا منتشر می کند تا سطح رطوبت در هوا افزایش یابد. دستگاه بخور و رطوبت ساز می تواند مشکلات ناشی از هوای خشک را کاهش دهد یا به بخش عصاره های گیاهی در فضا کمک کنند.

دسته‌بندی