براش و اسفنج


تفاوت بین اسفنج، براش و انگشت در این است که انگشت باعث می‌شود محصول آرایشی با تمرکز بیشتری در محل مورد نظر قرار گیرد در حالی که استفاده از اسفنج آرایشی باعث محو شدن و یکدستی بهتر و بیشتر مواد آرایشی می‌شود. براش هم می‌تواند ماده آرایشی را با تمرکز و دقت بیشتری پخش کند.