موردی برای نمایش وجود ندارد.

ژل ابرو

ترتیب نمایش:

ژل ابرو

ژل ابرو مانند ریمل ابرو و رنگ ابرو عمل می کند، اما سازگاری آن با ابرو نسبت به دیگر محصولات نیز بیشتر است و دارای بافتی بسیار سبکتر با رنگدانه‌های کمتری نیز می باشد.

دسته‌بندی