خط چشم

ترتیب نمایش:

خط چشم

خط چشم نوعی آرایش برای چشم است. دور چشم را خط چشم می‌کشند تا بر زیبایی آن بیفزایند.

دسته‌بندی