موردی برای نمایش وجود ندارد.

برق لب

ترتیب نمایش:

برق لب

برق لب برای درخشان کردن لب‌ و حجیم‌تر نشان دادن آن استفاده می‌شود. برق لب اولین‌بار برای استفاده در صنعت فیلم‌سازی تولید شده است.

دسته‌بندی