ماسک بینی

ترتیب نمایش:

ماسک بینی

ماسک های بینی آلاینده هارا از سطح پوست حذف می کنند و سم زدایی انجام می دهند. این ماسک ها نیز یک پاک کننده قوی بوده و بعنوان یک لایه بردار هم عمل می کنند.

دسته‌بندی